Handeln bygger staden

Handeln bygger staden

Ett bokpaket i två delar som beskriver hur städer med hjälp av handelns krafter kan utformas för att gynna hållbarhet och attraktivitet. Boken beskriver även handelns roll som central drivkraft i skapandet av städer och offentliga mötesplatser.
Handeln bygger staden del 1 & 2
500 kr

Exempel på innehåll:

  • Beskrivning av hur handeln är den centrala drivkraften i skapandet av städer och offentliga mötesplatser.
  • Hur handeln utformar juridiska och finansiella regelverk och driver på utvecklingen inom teknologi, transport- och  kommunikationssystem.
  • Exemplifiering av hur handeln påverkar även alla människors vardagsliv – i täta, levande stadsmiljöer eller ogästvänliga handelsplatser i städers periferi.
  • Konkreta förslag på hur städer kan utformas för hållbarhet och attraktivitet.
  • Analys av konkreta vägval i tio svenska städer som kan användas som handledning  för en kundanpassad stadsutveckling.

Vem har nytta av Handeln bygger staden?

Du som arbetar med stadsutveckling, centrumchefer och konsulter mot kommuner och offentlig verksamhet.

Pris:
1 ex: 700 kr
2-4 ex: 500 kr
5-7 ex: 300 kr. 57% rabatt vid köp av 5-7 ex
Fler är 7 ex? Kontakta oss för offert. catrine.forsman@hakonmedia.se
Alla priser är exklusive moms. Frakt 39 kr tillkommer.