Dina personuppgifter är vårt ansvar – varje dag

Hakon Media ger ut Icanyheter och Market och är ledande i publicistik om handel. Den här texten handlar om vårt uppdrag och om hur vi behandlar personuppgifter.

Hakon Media arbetar utifrån insikten att för er, våra läsare, är era egna kunder viktigast. Därför ska det som Hakon Media gör präglas av tydlighet, enkelhet och engagemang mot målet bättre affärer.
• Det ska vara enkelt att ta till sig vår journalistik och att göra affärer med oss.
• Vi är öppna och innovativa i vårt sätt att utveckla det vi gör, vi är trovärdiga
och envisa.
• Vi engagerar och entusiasmerar, vi är snabba, skärpta och har glimten i ögat!

Genom våra medier erbjuder vi också förstklassiga kanaler för marknadsföring riktad till vår gemensamma målgrupp: handlare och butikschefer.

Därför bygger vår verksamhet på ingående kunskaper, omfattande insamling av data och initierad faktakontroll. Det gäller såväl vår journalistik och vår utbildnings-
och eventverksamhet som alla de övriga tjänster vi erbjuder våra läsare och annonsörer.

Vårt starkaste erbjudande till läsarna är vår professionalitet.
Vårt viktigaste löfte är att vi aldrig glömmer att det handlar om människor.

Vår journalistik
Hakon Media ägs av Icahandlarnas Förbund, men arbetar fullt ut självständigt. Våra viktigaste varumärken är Icanyheter – den bästa källan till nyheterna, trenderna, tipsen och branschsnacket som alla som driver dagligvarubutik i Sverige behöver – samt Market med magasin, sajt och en fördjupad premiumtjänst riktad till beslutsfattare inom detaljhandeln.

Det är den ansvariga utgivaren Annika Lindecrantz som beslutar om och ansvarar för allt som publiceras, digitalt såväl som på papper.

Hakon Media är knutet till det medieetiska systemet. Vi följer de pressetiska reglerna, som bygger på en ansvarig hållning till det publicistiska uppdraget. Om du upplever att du drabbats av vår publicistik i strid med reglerna önskar vi att du i första hand tar kontakt med oss. Men du kan också anmäla direkt till PO, Pressombudsmannen.

Om du vill tipsa om något, eller har uppgifter du anser värda att publicera kan du tryggt vända dig till oss. Vi hanterar uppgifterna vi får säkert; du åtnjuter ett grundlagsreglerat källskydd.

Våra affärserbjudande och vår behandling av personuppgifter
Vi registrerar och behandlar bara sådana personuppgifter som gemensamt hjälper oss att ha en ändamålsenlig affärsrelation, inga andra. Det gäller såväl prenumerationer, eventdeltagande, utbildningar och premiumtjänster där du är kund, som annonsköp och andra affärer där vi är partners.

Vi rensar bort gamla och oviktiga uppgifter.

Dataskyddsförordningen som gäller från den 25 maj 2018 ger den enskilda individen ett starkt skydd för personliga uppgifter. Du hittar en bra beskrivning av det regelverk som Hakon Media följer på www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Om du vill veta vilka av dina personuppgifter som Hakon Media behandlar eller om du vill utnyttja de möjligheter till ändring, radering och vidarebefordran som dataskyddsförordningen ger dig – kontakta oss via personuppgifter@hakonmedia.se.

Till egenannons Icanyheter skickas 24 maj